Accounting

Anthony Joffre
Jake Krupa
Dan Li
Zeyu Ou
Matthew Phillips
Yini Wang
Rosy Xu

Economics

David Bernstein
Petra Besenhard
Kimberly Boswell
Alma Gracic
Julia Hatamyar
Kendall Jackson
Brooks Mullen
Christopher Paik
Erika Schutt
Xueqing Yang
Jianhua Zhou

Finance

Ikchan An
Carina Cuculiza
Claudio Rizzi
Prithu Vatsa
Melina Vosse
Shiyi Zhang

Management Science

Biao Cai
Delaram Heydarian
Jie Zhou

Marketing

Benjamin Borenstein
Hyunhwan (Aiden) Lee
Colton Pond
Vincentia Yuen

Operations Management

Zheyu Jiang
Yunke Li

Organizational Behavior

Heath Gregg
Changmeng Xu

Strategy/International Business

Maia Barnabishvili
Pouya Derayati
Dennis Wajda
Back to top