Accounting

Liu Yang

Finance

Sima Jannati

Management Science

Ming Wang
Chong Zhao

Marketing

    Carter Morgan
   Luke Nowlan 

Operations Management

Huiqi Guan
Yutian Li

Strategy/International Business

Juan Bu

Back to top